HE NAN PENG HUI MACHINERY & EQUIPMENT CO., LTD

Seafood and Meat Processing Machine
Seafood and Meat Processing Machine
Seafood and Meat Processing Machine
Seafood Processing Machine includes fish scaling machine, fish gutting machine, fish fillet machine, fish meat and bone seperator machine, fish peeling machine, fish head cutting machine and shrimp peeling machine, etc.

Meat processing machine includes meat cutting machine, meat grinding machine, meat bone saw, meat chopping machine, meat slicing machine, meat dicing machine, meat patty forming machine, meat ball making machine, meat tumbler, brine injector machine, smoke house, sausage stuffer, etc.